Etusivu Aggregaatti Dieselgeneraattori Varavoima Tarjouspyyntö Yhteystiedot

 
Honda-logo - Sectec

Aggregaatti

Aggregaatti EMXT7000 - Sectec » Aggregaatti ECMT7000

Aggregaatti on helposti siirrettävä, ammattikäyttöön tarkoitettu tehokas generaattori. Yksi voimavirta-, kaksi valovirta- ja yksi EEC-ulosotto (16 A). Suuri 25 litran polttoainesäiliö. Kuljetuspyörät ja taitettavat työntöaisat vakiovarusteena.
Aggregaatti ECT700 - Sectec

» Aggregaatti ECT7000

Aggregaatti on ammattikäyttöön, erityisesti rakennustyömaille sopiva malli, jossa kaksi valovirran ulosottoa ja yksi voimavirran ulosotto (16 A). Lisävarusteena kuljetuspyörät.

Aggregaatti ECT7000 P - Sectec

» Aggregaatti ECT7000 P

Aggregaatti on vaativiin olosuhteisiin suunniteltu generaattori, joka sopii herkille elektronisille laitteille, kuten esim. tietokoneille (automaattinen jännitteen säätö). IP54-luokituksen mukainen roiske- ja pölysuojaus. Yksi voimavirran (16 A) ja kolme valovirran ulosottoa. Lisävarusteena kuljetuspyörät.

Aggregaattien käyttökohteita ovat:

 • Olla teholähteenä yleisen jakeluverkon ulkopuolella oleville kiinteille, siirrettäville tai tilapäisasennuksille.
 • Toimia yleiseen jakeluverkkoon liitetyille sähköasennuksille tai -laitteille varavoimana, joka käynnistetään käsin eikä käy rinnan jakeluverkon kanssa

Aggregaatit voidaan jakaa eri luokkiin monenlaisten ominaisuuksien perusteella:

 • käytössä oleva vaiheluku, 1- tai 3-vaiheiset
 • synkroniset (tahti-) ja asynkroniset (epätahti)generaattorit
 • moottori- tai traktorikäyttöiset
 • pienikokoiset helposti siirrettävät tai konttiin rakennetut
 • bensiini-/dieselmoottorikäyttöiset
 • oikosulkuvirtaa syöttävät tai ei oikosulkuvirtaa syöttävät generaattorit
 • käytössä olevat suojalaitteet ja -järjestelmät
 • sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitetut

Aggregaatin valinnassa huomioitavia asioita:

1. Vanhan verkon jakelujärjestelmän selvittäminen:
 • mikä TN- järjestelmistä käytössä
 • liityntä kiinteään verkkoon vain vaihtokytkimen avulla
2. Eri jakelujärjestelmiin soveltuvia suojauksen toteutustapoja:
 • suojaerotus
 • vikavirtasuojakytkin
 • vakioaikaylivirtasuojaus
 • aggregaatin rakenteelliset ominaisuudet
 • alijännitelaukaisu
3. Eri aggregaattien vaihtoehdot edelliseen:
 • asynkroniset generaattorit
 • synkronigeneraattori syöttää/ei syötä oikosulkuvirtaa
 • alijännitelaukaisulaite
 • lisäksi ylivirta- ja joissakin tapauksissa alijännitesuojaus
4. Mitä laitteita ja laitteistoja on ehdottomasti liitettävä varavoimaan:
 • ilmastointi (kanalat, sikalat)
 • vesihuolto, ruokinta, lannanpoisto
 • lypsyasema, maidonjäähdytys
 • valaistus, tietokoneet
 • jäätymisen esto
 • mahdolliset epälineaariset kuormat ja niihin liittyvät ongelmat
5. Suurimpien koneiden koko ja käynnistys

6. Onko tietokoneiden käyttötarvetta vikatilanteessa:
 • valittava aggregaatti, jossa pienisäröinen vaihejännite
 • tarvittaessa esim. UPS-laite lisäksi
7. Riittävä vesisuojaus aiotussa käyttöympäristössä aggregaatin käydessä (lisämerkintä M); tarvittaessa lisäsuojaus

Maatiloilla erityisesti:

8. Omalla voimakoneella tai traktorilla käytettävä generaattori (traktorikäytön taajuustarkkuus ei yleensä riitä tietokoneille).

Yleisin moottorigeneraattorin käyttöteho traktoreille on 30 kVA, koska
 • yleinen n. 50 kW:n traktorin teho riittää pyörittämään 30 kVA:n generaattoria täydellä teholla
 • suurimmat yksittäiset sähkömoottorit tai yhtäaikaisesti käytettävät laitteet jäävät yleensä teholtaan alle 25 kW:n ja järkevällä vuorottelulla saadaan kaikki toiminnat autettavasti tehtyä
 • 30 kVA:n laitteistot ovat hinnaltaan kohtuullisia
Suurimmilla tiloilla kannattaa harkita kahden n. 30 kVA:n aggregaatin hankintaa. Kahdennuksella saavutetaan käyttövarmuutta jakamalla yhtäaikaisesti varavoimaa tarvitsevat käyttökohteet tarkoituksenmukaisesti eri käyttöryhmiin.

9. Onko kartoitettu eri tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet:
 • onko verkon vaiheistus sama eri tiloilla (vaihejärjestyksen ilmaisin ja ulkopuolinen suunnanvaihtaja)
 • adapterikaapelit suunnanvaihtajalle tiloittain
10. Aggregaatin suojalaitteet ja varusteet:
 • huolelliset käyttöohjeet laminoituna käyttöpaikoille ja pikaohje portaittaiseen käynnistykseen.
11. TE-keskuksen tuki laitteistohankintaan

12. Siirrettävät traktorikäyttöiset aggregaatit on yleensä suunniteltu nivelakselin pyörimisnopeudelle 500 r/min, jolloin generaattorin pyörimisnopeus on 1500 r/min tai 3000 r/min (mieluiten ylikuormitussuojalla varustettu nivelakseli).
 


Sectec  | Security Tech Finland Oy | Sammutintie 23, 31300 Tammela | 0400 499 535 | info@sectec.fi | www.sectec.fi