Honda ECMT7000

Aggregaattien käyttökohteita ovat:

 • Olla teholähteenä yleisen jakeluverkon ulkopuolella oleville kiinteille, siirrettäville tai tilapäisasennuksille.
 • Toimia yleiseen jakeluverkkoon liitetyille sähköasennuksille tai -laitteille varavoimana, joka käynnistetään käsin eikä käy rinnan jakeluverkon kanssa

Aggregaatit voidaan jakaa eri luokkiin monenlaisten ominaisuuksien perusteella:

 • käytössä oleva vaiheluku, 1- tai 3-vaiheiset
 • synkroniset (tahti-) ja asynkroniset (epätahti)generaattorit
 • moottori- tai traktorikäyttöiset
 • pienikokoiset helposti siirrettävät tai konttiin rakennetut
 • bensiini-/dieselmoottorikäyttöiset
 • oikosulkuvirtaa syöttävät tai ei oikosulkuvirtaa syöttävät generaattorit
 • käytössä olevat suojalaitteet ja -järjestelmät
 • sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitetut

Aggregaatin valinnassa huomioitavia asioita:

 1. Vanhan verkon jakelujärjestelmän selvittäminen:
  • mikä TN- järjestelmistä käytössä
  • liityntä kiinteään verkkoon vain vaihtokytkimen avulla
 2. Eri jakelujärjestelmiin soveltuvia suojauksen toteutustapoja:
  • suojaerotus
  • vikavirtasuojakytkin
  • vakioaikaylivirtasuojaus
  • aggregaatin rakenteelliset ominaisuudet
  • alijännitelaukaisu
 3. Eri aggregaattien vaihtoehdot edelliseen:
  • asynkroniset generaattorit
  • synkronigeneraattori syöttää/ei syötä oikosulkuvirtaa
  • alijännitelaukaisulaite
  • lisäksi ylivirta- ja joissakin tapauksissa alijännitesuojaus
 4. Mitä laitteita ja laitteistoja on ehdottomasti liitettävä varavoimaan:
  • ilmastointi (kanalat, sikalat)
  • vesihuolto, ruokinta, lannanpoisto
  • lypsyasema, maidonjäähdytys
  • valaistus, tietokoneet
  • jäätymisen esto
  • mahdolliset epälineaariset kuormat ja niihin liittyvät ongelmat
 5. Suurimpien koneiden koko ja käynnistys
 6. Onko tietokoneiden käyttötarvetta vikatilanteessa:
  • valittava aggregaatti, jossa pienisäröinen vaihejännite
  • tarvittaessa esim. UPS-laite lisäksi
 7. Riittävä vesisuojaus aiotussa käyttöympäristössä aggregaatin käydessä (lisämerkintä M); tarvittaessa lisäsuojaus

  Maatiloilla erityisesti:

 8. Omalla voimakoneella tai traktorilla käytettävä generaattori (traktorikäytön taajuustarkkuus ei yleensä riitä tietokoneille). Yleisin moottorigeneraattorin käyttöteho traktoreille on 30 kVA, koska
   • yleinen n. 50 kW:n traktorin teho riittää pyörittämään 30 kVA:n generaattoria täydellä teholla
    suurimmat yksittäiset sähkömoottorit tai yhtäaikaisesti käytettävät laitteet jäävät yleensä teholtaan
   • alle 25 kW:n ja järkevällä vuorottelulla saadaan kaikki toiminnat autettavasti tehtyä
   • 30 kVA:n laitteistot ovat hinnaltaan kohtuullisia

  Suurimmilla tiloilla kannattaa harkita kahden n. 30 kVA:n aggregaatin hankintaa. Kahdennuksella saavutetaan käyttövarmuutta jakamalla yhtäaikaisesti varavoimaa tarvitsevat käyttökohteet tarkoituksenmukaisesti eri käyttöryhmiin.

 9. Onko kartoitettu eri tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet:
  • onko verkon vaiheistus sama eri tiloilla (vaihejärjestyksen ilmaisin ja ulkopuolinen suunnanvaihtaja)
  • adapterikaapelit suunnanvaihtajalle tiloittain
 10. Aggregaatin suojalaitteet ja varusteet:
  • huolelliset käyttöohjeet laminoituna käyttöpaikoille ja pikaohje portaittaiseen käynnistykseen.
 11. TE-keskuksen tuki laitteistohankintaan
 12. Siirrettävät traktorikäyttöiset aggregaatit on yleensä suunniteltu nivelakselin pyörimisnopeudelle 500 r/min, jolloin generaattorin pyörimisnopeus on 1500 r/min tai 3000 r/min (mieluiten ylikuormitussuojalla varustettu nivelakseli).