Varavoima

Varavoiman kohteet

 • omakotitalot
 • rivitalot
 • maatalouskiinteistöt
 • huvilat
 • muut kiinteistöt
 • teollisuus

Kiinteistön varavoimaliittymä

 • sähkösuunnittelu ja dokumentointi
 • kojevastike ulkoseinään tai sähköpylvääseen, pääkeskuksen läheisyyteen
 • vaihtokytkin: verkko – 0 – varavoima
 • kaapelointi
 • varavoimakone

Ota yhteyttä! Suunnitellaan juuri Sinulle paras vaihtoehto.

Varavoimaliittymän asennustyö sisältää:

 1. Kiinteistön sähköverkon mittaus (kuormitus ja sähkön laatu)
 2. Sähkösuunnittelu ja dokumentointi
 3. Sähkön syötön valmiuden kytkeminen (kojevastake ja vaihtokytkin)
 4. Varavoimalaitteen (aggregaatin) suositus kohteeseen (teholuokka ja oikeat sähköiset suojaukset)

Kiinteätä sähkölaitteistoa (varavoimaliittymä kiinteistöön) syötettäessä joudutaan lähes aina tekemään muutostöitä. Muutostöiden tarkoituksena on:

 • estää aggregaatin ja verkon rinnankäyttö
 • varmistaa luotettava erotus jakeluverkkoon päin ja täten jakeluverkossa tehtävien töiden turvallisuus
 • varmistaa aggregaatin suojalaitteiden oikea toiminta
 • varmistaa aggregaatin ja kiinteän asennuksen yhteensopivuus