Sääsuojattu AG 250

AGCO POWER dieselgeneraattorit on suunniteltu käyttöihin, joissa vaaditaan suurta luotettavuutta

Dieselgeneraattoreita käytetään

 • varavoimanlähteenä
 • varsinaisena voimanlähteenä
 • huipunleikkauskäytössä

Varavoimakäytössä dieselgeneraattori käynnistyy joko automaattisesti tai käsin ohjaten verkkohäiriön sattuessa.

Varsinaisena voimanlähteenä, ns. prime-voimanlähteenä, dieselgeneraattoria käytetään siellä, missä valtakunnanverkkoa ei ole käytettävissä tai siihen liittyminen on hankalaa tai kannattamatonta. Käyttö tulee kysymykseen myös kytkettävien kuormien ollessa niin suuria, että kytkentäilmiöt häiritsisivät muita verkon sähkönkuluttajia.

Huipunleikkaus tulee kysymykseen, kun sähköntoimitussopimus sisältää tietyn tehorajan ylittämisestä aiheutuvan sakon, jonka suuruus on merkittävä vuotuiseen sähkön kokonaiskustannukseen nähden. Huipunleikkauskäyttöön yhdistetään usein varavoimakäyttö.

Pyydä tarjous dieselgeneraattorista

Hankinnassa tulee ottaa huomioon

 1. Kone- ja sähkötekninen asennussuunnitelma
  • Koneiston sijoitus
  • Jäähdytysilma-aukot/-kanavat
  • Pakoputkisto
  • Liitäntä sähköverkkoon
 2. Hyväksynnät ja tarkastukset
  • Selvitä rakennusluvan tarve
  • Sähkötekninen käyttöönottotarkastus (sähköurakoitsija suorittaa)
  • Paloturvallisuus
 3. Suomenkielisten käyttö- ja huolto-ohjeiden sekä piirustuksien saatavuus
 4. Huollon ja varaosien saatavuus myös tulevaisuudessa.